Writings


Writing is a way to be, to manifest our inner creativity. 

What I am writing?

 • Articole in domeniul psihologiei si dezvoltării personale:

2016- Mila sau Compasiune: tu unde greșești? Publicat in Revista Psychologies Magazine.

2016. Yoga mi-a schimbat viata. Ti-o poate schimba si tie!  Publicat in Revista Shape Romania, iulie – august 2016.

2016- Tehnici utile de meditatie. Publicat in revista Psychologies Magazine.

2016-  9 pasi pentru o relatie mai buna cu tine.  Publicat in revista Psychologies Magazine

 • Scientific research

  Articole şi studii în publicaţii de specialitatea Psihologie si Științele Educației:

  Dinu, M. (2015). Quand le bien – être va à l’école.  Comunicare la Conferinta Stiintifica Internationala Scoala Moderna: provocari si oportunitati. Conferinta organiztaa de Institutul de Stiinte ale Educatiei din Romania si Institutul de Stiinte ale Educatiei din Modova. Chisinau, noiembrie 2015.

  Dinu, M. (2015). Psihologia pozitivă în școală. Pentru o școală mai prietenoasă, comunicare stiintifica publicata în volumul Consiliere și psihoterapie – de la teorie la practică și intervenție. Constanța 2015, ISBN 978-973-0-18051-3

  Dinu, M. (2014). Educația, o profesie bolnava de stres? Comunicare la Conferința Naționala cu participare Internațională Consilierea școlară între provocări și paradigme, Constanța, mai 2014

  Dinu, M. (2014).Online professional development – a platform for creativity and innovation in teacher’s training, comunicare prezentata la Conferința Internațională ELearning and Software for Education Conference – eLSE 2014.

  Dinu, M. P. (2013). Mentorat online pentru profesorii debutanți: beneficii și probleme generate de mediul virtual. Comunicare la secțiunea E-Learning a Conferinței Educație și creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere a Universității Titu Maiorescu, București.

  Dinu, M. P. (2012). Genul face diferența in mentorat? Comunicare la Conferința Nediscriminării și Egalității de Șanse – NEDES 2012. Publicare în volumul conferinței Exercitarea dreptului la nediscriminare și egalitatea de șanse în societatea românească, pp.194-197. București: Editura Pro Universitaria. ISBN 978-606-647-532-7. (CNCSIS, cod 102).

  Dinu, M. P. (2012). Mentoratul de inserție profesională: o modă sau o necesitate? Comunicare la Sesiunea internațională de comunicări științifice Costurile sociale ale educație vs. Costurile sociale ale ignoranței, organizată de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Academia de Studii Economice București, mai 2012. Publicare în volumul conferinței pe CD. ISSN 2285-2220.

  Dinu, M. P. (2012). Probleme relevate de cercetarea mentoratului educațional. Comunicare la Conferința cu participare internațională Education in the Knowledge and Computer-Based Society, București, iunie 2012, Universitatea Spiru Haret. Publicare în volumul conferinței pe CD. ISSN 2285-2220.

  Dinu, M. (2011). Mentorat educațional: de ce, când, cum? Comunicare la Sesiunea internațională de comunicări științifice Criză. Schimbare. Educație, organizată de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Academia de Studii Economice București, iunie 2011. Publicare în volumul conferinței pe CD. ISBN 978-606-505-429-5.

  Dinu, M. (2011). Mentoratul, între teorie și practică. Introducere în problematica mentoratului. Comunicare scrisă la Conferința internațională Modernitate și competitivitate în educație, organizată de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea Politehnică București, decembrie 2011. Publicare în volumul conferinței pe CD. ISSN 2285-2220

  Dinu, M. P. (2009). Le mentorat dans l’education et la formation professionnelle: domaines d’interventions. Comunicare  la Conferința internațională Directions and Modern Strategies for Training and Improvement in Human Resources Field, organizată de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea Politehnică București, noiembrie 2009. Publicare în volumul conferinței. Bucureşti: Ed. Politehnica PRESS. ISSN: 2067- 0869.

  Dinu, M. (2008). La pédagogie par projets. Comunicare la Colocviul internațional La francophonie et la nouvelle identité européenne Iași, 29-31 martie 2007 Journées de la Francophonie,XII2 editions. Publicare în Actes du Colloque La francophonie et la nouvelle identité européenne (coord. Doina Spiță), pp. 591-600. Iași: Ed. Universității Alexandru Ioan Cuza. ISSN 1841-183 (CNCSIS B 60).

  Dinu, M. (2008). La formation initiale des enseignants de FLE: au croisement de chemins. Comunicare la Colocviul Științific Internațional consacrat profesorului Grigore CINCILEI, ed. A 2-a, Chișinău 1 decembrie 2007. Publicare în Actele Colocviului Științific Internațional Probleme de lingvistica generală și romanică. Chișinău, CEP USM, pp. 215-217. ISBN 978-9975-70-562-2.

  Dinu, M. P. (2008). Le blog en classe de FLE: une nouvelle expérience Comenius. Comunicare scrisă la Simpozionul interjudețean Théorie et pratique en français, Ediția a III-a, noiembrie 2008, Râmnicu-Vâlcea. Publicare în volumul simpozionului, pp. 57-58. ISSN 2065-2054.

  Dinu, M. P. (2008). Cercetarea în educaţie: provocare majoră pentru o societate în schimbare. Comunicare scrisă la Simpozionul Internațional Cercetarea ştiinţifică educaţională. Domenii, priorităţi, efecte, organizat de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Academia de Studii Economice Bucureşti, mai 2008. Publicare în volumul conferinței pe CD. ISBN: 978-606-505-059-4 (CNCSIS C).

  Dinu, M. P. (2008). Profesionalizarea tutoratului: statut, roluri, competențe. Comunicare la Simpozionul Internaţional Profesionalizarea carierei didactice din perspectiva educaţiei permanente, organizat de CNFP și Facultatea de Psihologie și Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti, mai 2008. Publicare în volumul conferinței pe CD. ISBN: 978-973-0-05720-1. (CNCSIS C, Cod 78).

  Dinu, M. P. (2008). Abordarea genului în educaţie: proiect de formare continuă pentru orele de consiliere și orientare. Comunicare la Seminarul Internațional al Egalităţii de Şanse, organizat de Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir Bucureşti, decembrie 2008. Publicare în Revista Paideia. Revistă Română de educație și cultură, pp.88-92. București: Ed. ANUP Asociația Națională a Universităților Populare. ISBN 1221-9924 (CNCSIS C, cod 706).

  Dinu, M. P. (2008). Bursele Comenius: o excelenta oportunitate de dezvoltare profesională. Publicat în REDIMO, Revista naţională de ştiinţă și educaţie, anul VI, Nr. 9- 10 ( 58-59), Septembrie- octombrie 2008. Editura Didactic Press. Slatina, pp.3-4. ISSN: 1584-1081.

  Dinu, M. P. (2007). Le rôle du tutorat dans la formation initiale des enseignants de français. Publicare în Volumul Simpozionului interjudețean organizat de Asociația Română a Profesorilor de Limba Franceză Théorie et pratique en français, ediția a II-a, noiembrie 2007, pp. 80-84. Râmnicu-Vâlcea: Editura Fundației Ecoul Sufletului. ISBN: 973-86681-3-1.

  Dinu, M. P. (2007). Formarea deschisă și la distanță: noi competențe pentru un nou tip de formare. Comunicare scrisă la Conferinţa Naţională de Educaţia Adulţilor Formatorul pentru adulţi: statut, roluri, competențe, provocări, noiembrie 2006. Publicare în volumul conferinței (coord. Simona Sava), Institutul Român de Educaţia Adulţilor, pp. 281-286. Timişoara: Editura Universității de Vest. ISBN: 978-073-125-087-8 (cod CNCSIS 185).

  Dinu, M. P. (2007). ( co-autor). Predarea geografiei în clasa cu profil bilingv. Comunicare scrisă la Conferinţa internaţională Tendinţe actuale in predarea geografiei. Contemporary trends in teaching and Learning Geography. Publicare în volumul Conferinței (Vol. 4), coord. Dulamă Maria Eliza, Florin Bucilă, Oana Ramona Ilovan, Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei. Contemporary trends in teaching and learning geography, pp.194-201. Cluj-Napoca: Editura Clusium. ISBN 978- 973- 555-505-4, ISBN 978-973-555-538-2 (cod CNCSIS 232).

  Dinu, M. P. (2007). Forme de învăţare mixta: blended learning. Publicat în REDIMO, Revista naţională de ştiinţă și educaţie, anul V, Nr. 2, Februarie 2007. Editura Didactic Press. Slatina, p. 5. ISSN: 1584-1081.

  Dinu, M. P. (2007). Proiecte interdisciplinare si transcurriculare, Publicat în REDIMO, Revista naţională de ştiinţă și educaţie, anul V, Nr. 2, Februarie 2007. Editura Didactic Press. Slatina, pp.72-73. ISSN: 1584-1081.

  Dinu, M., P. (2006). România – gazda primului sommet al francofoniei ţinut în Europa centrala și orientală. Publicat în REDIMO, Revista naţională de ştiinţă și educaţie, anul IV, Nr. 9-10, Septembrie-Octombrie 2006. Editura Didactic Press. Slatina, pp. 5-6. ISSN: 1584-1081.

  Comunicări orale în cadrul unor manifestări științifice naționale și internaționale:

  Dinu, M. (2013). La construction d’un guide pour les mentors des enseignants débutants. Comunicare la Congresul Internațional Acfas Association Francophone du Savoir, Colloque 643 – Le mentorat: savoir tirer profit de cette richesse durable, Quebec –Canada, 7 mai 2013.
  Dinu, M. (2010). Formatorul Intel Teach – ce strategii, ce competențe? Comunicare orală la Conferința regională a Proiectului de grant finanțat din Fondul Social European POS DRU 19/1.3/G/16455: Modalități de consolidare a carierei în societatea bazat[ pe cunoaștere în regiunea B- IF, București noiembrie 2010.

  Dinu, M. P. (2009). Profesorul formator: Predarea interactivă. Comunicare orală la Simpozionul Internaţional Anul tehnologiei avansate în educaţie. Instruirea în societatea cunoaşterii, Bucureşti, 23 aprilie 2009.

  Dinu, M. (2008). Le tutorat interculturel. Comunicare orală la Congresul Mondial al CIEF – Centre International d’Etudes Francophones, Limoges- Franţa, 5 iulie 2008.

   Articole online

   In Stiintele Educatiei:

  Dinu, M. (2008). Hot Potatoes, un software util pentru predarea limbilor străine. În: Elearning.Romania Nr. 8/2008. București: Institutul pentru Educație. ISSN 2247-9007.

  DINU. M.(2009). Prevenirea riscurilor generate de folosirea internetului: un demers educativ. În: Elearning.Romania Nr. 41/2009. București: Institutul pentru Educație. ISSN 2247-9007.

error: Content is protected !!